Calisto la osa

“Calisto, la osa” (Callisto, the bear)

  • Wire art work, (original)
  • 90 x 100 cm
  • 14 days “on sight” in the Netherlands or Belgium
  • Contact for price information

 

Information

 

Calisto es una cazadora que pertenece al cortejo de Artemisa, Diana, diosa de la caza, para la que había hecho el voto de castidad. Zeus se enamoró de ella y para seducirla adaptó la forma de Diana. Calisto quedó embarazada. Para evitar que la esposa de Zeus , Hera, lo supiera la trnasformó en osa.

 

Callisto is a hunter who belongs to the circle of Artemis, Diana, goddess of the hunt, for whom she had taken the vow of chastity. Zeus fell in love with her and to seduce her, he adapted the shape of Diana. Callisto became pregnant. To prevent Zeus’s wife, Hera, from knowing, he turned her into a bear.

 

Callisto is een jager die behoort tot de kring van Artemis, Diana, godin van de jacht, waarvoor zij de gelofte van kuisheid had afgelegd. Zeus werd verliefd op haar en om haar te verleiden paste hij de vorm van Diana aan. Callisto werd zwanger. Om te voorkomen dat de vrouw van Zeus, Hera, het wist, veranderde hij haar in een beer.

error: Content is protected !!